Konferencja w sprawie zmian klimatu w Katowicach. Liderzy ONZ na COP24


Od 3 do 14 grudnia w Katowicach trwała Konferencja ws. Zmian Klimatu COP24. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadziło się wielu przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród gości nie zabrakło m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Był też Arnold Schwarzenegger. Niestety, zabrakło tam głów kilku państwa najwyższego szczebla: Niemiec, USA, Francji, czy Rosji.

Wypracowanie polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu otwarta została podczas specjalnej uroczystości, na której przemawiali przedstawiciele ONZ najwyższego szczebla, tacy jak prezydent COP23 Frank Bainimaram, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego María Fernanda Espinosa, a także polski minister środowiska Henryk Kowalczyk. W programie tego trwającego blisko dwa tygodnie wydarzenia były debaty, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania tematyczne i prezentacje, w których uczestniczyło blisko 30 tysięcy gości.

Organizacja konwencji w Polsce (już po raz trzeci) i wybór Katowic na gospodarza wydarzenia było dla nas sporym sukcesem, choć sam przebieg wydarzenia – zdaniem wielu komentujących –  to wiele niewykorzystanych szans. Jeszcze bardziej krytyczni komentujący stwierdzają, że wydarzenie było wręcz farsą, a sama jego oprawa to wręcz żart z powagi problemu, który ma być poruszony na COP24.

Wpadki gospodarzy czy zamierzone działania?

Zarówno w Polsce, jak i za granicą, nie milkły komentarze, że powitanie gości w wykonaniu orkiestry górniczej, liczne ozdobne instalacje węglowe i wybitnie mięsna kuchnia to jawna demonstracja podejścia gospodarzy do kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Gospodarka oparta na węglu, wysoka konsumpcja mięsa (którego produkcja, transport i przetwarzanie znacznie podnosi emisję gazów cieplarnianych), którymi pochwaliła się Polska, to elementy, które zdecydowanie nie świadczą o poważnym podejściu do zagrożenia zmian klimatu.

Sam Andrzej Duda w swoich przemówieniach podkreślał nawet, że Polska nie ma zamiaru rezygnować z węgla – surowca, który “zapewnia suwerenność energetyczną”. Z zapowiedzi polskiego prezydenta jasno wynikało, że przez najbliższe dziesięciolecia Polska nie będzie rezygnować z tak ważnego dla siebie obszaru, jakim jest gospodarka węglowa.

COP24 zakończone sukcesem?

Celem całego spotkania było wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz opracowanie reguł wdrożenia globalnego porozumienia klimatycznego z Paryża. Czy udało się osiągnąć wszystkie zamierzenia szczytu? Jak wynika z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie internetowe konferencji, wszystkim stronom udało się dojść do porozumienia i wypracować wspólne stanowisko w większość spornych kwestii. Wystarczy wspomnieć, że początkowo punktów spornych było ponad 2 tysiące. W toku obrad ich liczba została ograniczona do zaledwie 600.

Jednym z sukcesów Szczytu Klimatycznego w Katowicach było ogłoszenie polsko-brytyjskiej deklaracji dotyczącej ekologicznego transportu. Podpisało je ponad 30 państw, takich jak Austria, Chiny, Dania, Finlandia, Grecja, Niemcy czy Francja. Zgodnie z tym porozumieniem, wszystkie kraje dzielić się będą wdrażanymi rozwiązaniami.

Na zakończenie szczytu, prezydent COP24 zaznaczył, że wynegocjowany dokument w realny sposób wpłynie na kształt i przyszłość świata. Sceptycy twierdzą, że uzgodnienia klimatyczne to jedno, a ich przestrzeganie, to drugie.